Corona självtest

23. Mar, 2020

Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?

Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

https://corona.sll.se/