Vad är FRG ?

Civilförsvarsföreningen i Upplands Väsby verkar för ett säkrare samhälle och för att öka beredskapen hos allmänheten för olika kriser eller påfrestningar . Vi utbildar bl. a medlemmar till Frivilliga Resurs Gruppen (FRG). FRG  är en strukturerad form för samarbete mellan Upplands Väsby kommun och friviliga. En resurs som i kommunen kan användas som en extra personalresurs vid kriser och svåra påfrestningar.

FRG har startat på nytt efter att några år har legat nere. Kommunen är angelägna om att vi får en aktiv och en väl fungerande FRG så snart som möjligt. Vi har idag tio utbildade FRG-medlemmar och ytterligare några som väntar på att hitta lämplig tidpunkt för att få sin obligatoriska utbildning för att ingå i gruppen.

Vi  behöver betydligt många fler som vill ingå i vår verksamhet för att vi skall kunna fungera i ett krisläge. Vi vet av erfarenhet att cirka en tredjedel av medlemmarna kan frigöra sig vid ett skarpt läge. Vårt långsiktiga mål är att uppnå  100 FRG medlemmar. Ett icke orealistisk mål om vi jämför oss med övriga närliggande kommuner i norrort.

Vi söker därför fler som vill ingå i FRG.

 I grunden ligger att vi i ett läge då samhällets resurser inte räcker till kommer alla att behövas. Då spelar det ingen roll om du är en vältränad 25 åring eller en 70 åring, som själv tycker  inte kan ingå i FRG, men klok och erfaren efter ett innehållsrikt liv. Vi ställer gärna upp och pratar igenom hur vi kan dra nytta av varandra.

Vad förväntar vi oss då av dig?

Att ha ett socialt engagemang är naturligtvis bra som grund. Du har ett stort hjärta och inser att inget gör sig av sig självt utan alla måste hjälpas åt. Du har tid att sätt av ett antal kvällar och 2-3 dagar per år till träffar, utbildningar och övningar. Du har antingen särskilt viktiga kompetenser av det som du tror behövs i ett krisläge eller enbart är en person som är beredd att bidra i olika arbetsuppgifter. Du behöver även vara en person som är beredd att arbeta i grupp eftersom våra uppdrag är inriktade på att vi arbetar tillsammans. Du behöver också ansluta dig till någon av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Du får ett nätverk utöver ditt vanliga. Du får en gemenskap i vår grupp. Du har och får tillgång till utbildning och fortbildning som är gratis. Du får utbildning som du också har nytta av i privatlivet ex vis Första hjälpen, HLR och hur vi hanterar krissituationer. Du får ökad förståelse om hur sårbart vårt moderna samhälle är. Om du blir kallad till en insats i kommunen så får du ersättning enligt de riktlinjer som gäller för deltidsbrandman. Du avtalar med kommunen att ställa upp i krissituationer då du också är försäkrad.

Så här hör du av dig till oss: 
Kontakta FRG på 073 910 4000 och lämna ett meddelande. 
eller skriv till oss frg@upplandsvasby.se 

Intresserad? Börja med att göra en intresseanmälan för FRG.

 

Frivilliga resursgrupper

Vad är Frivilliga Resursgruppen?